Commissie Burger en bestuur 08 juni 2017 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De aangegeven tijden zijn indicatief.

  Spreektijdenregeling:
  We gaan door met de spreektijden.
  Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de spreektijd.
  (Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf minuten voor de vergadering bij de griffier.
  vergroten verkleinen laden...
 • Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld besluit:
  - Het beleids- en activiteitenplan Mee(r)doen met Sport, Sport & bewegen in Ouder-Amstel 2017-2024, waarin ambities en activiteiten staan opgenomen met betrekking tot drie thema’s: Sport- en beweegstimulering: Gaan sporten én blijven sporten, Maatschappelijke betekenis van sport: Mee(r)doen met sport en Ruimte voor sport: hoogwaardige sportaccommodaties en een beweegvriendelijke buitenruimte, met als belangrijkste concrete voornemens:
   realiseren van een buitensportvoorziening;
   organiseren van een jaarlijkse ‘sportontmoeting’;
   opstellen van een meerjarenonderhouds- en investeringsplanning voor de sportparken
   meer halen uit de deelname aan het regionale samenwerkingsverband aangepast sporten;
   stimuleren en faciliteren van het contact tussen lokale partijen die een belang hebben bij sport en bewegen;
   onderzoeken wat mensen die onvoldoende bewegen tegenhoudt en
   bepalen van de benodigde sportieve voorzieningen in de Nieuwe Kern
  vast te stellen.
  - € 40.000 uit de reserve collegeprogramma te onttrekken, uiterlijk te besteden in 2018 als bijdrage aan de inrichting van (een) buitensportvoorziening(en) die tegemoet komt aan de wensen van jongeren en het toenemend aantal bewoners dat wil sporten en bewegen in de openbare ruimte.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld besluit:
  1. In te stemmen met de Kadernota 2018 DUO+
  2. Geen gebruik te maken van de zienswijze procedure
  vergroten verkleinen laden...
 • Een lid van de raadswerkgroep geeft een korte toelichting.

  Voorgesteld besluit:
  Het addendum op het Beleids- en activiteitenplan onderwijs 2016-2020 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld (Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland) en daarmee in te stemmen met de begroting 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bijdrage over 2018 van € 12.003,76.
  vergroten verkleinen laden...
 • Behandelwijze: meningsvorming, debat commissieleden met elkaar.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld besluit:
  - Het beleids- en activiteitenplan Mee(r)doen met Sport, Sport & bewegen in Ouder-Amstel 2017-2024, waarin ambities en activiteiten staan opgenomen met betrekking tot drie thema’s: Sport- en beweegstimulering: Gaan sporten én blijven sporten, Maatschappelijke betekenis van sport: Mee(r)doen met sport en Ruimte voor sport: hoogwaardige sportaccommodaties en een beweegvriendelijke buitenruimte, met als belangrijkste concrete voornemens:
   realiseren van een buitensportvoorziening;
   organiseren van een jaarlijkse ‘sportontmoeting’;
   opstellen van een meerjarenonderhouds- en investeringsplanning voor de sportparken
   meer halen uit de deelname aan het regionale samenwerkingsverband aangepast sporten;
   stimuleren en faciliteren van het contact tussen lokale partijen die een belang hebben bij sport en bewegen;
   onderzoeken wat mensen die onvoldoende bewegen tegenhoudt en
   bepalen van de benodigde sportieve voorzieningen in de Nieuwe Kern
  vast te stellen.
  - € 40.000 uit de reserve collegeprogramma te onttrekken, uiterlijk te besteden in 2018 als bijdrage aan de inrichting van (een) buitensportvoorziening(en) die tegemoet komt aan de wensen van jongeren en het toenemend aantal bewoners dat wil sporten en bewegen in de openbare ruimte.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld besluit:
  1. In te stemmen met de Kadernota 2018 DUO+
  2. Geen gebruik te maken van de zienswijze procedure
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Het addendum op het Beleids- en activiteitenplan onderwijs 2016-2020 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld besluit:
  Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld (Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland) en daarmee in te stemmen met de begroting 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bijdrage over 2018 van € 12.003,76.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Samenwerking DUO+
  - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Vervoersregio Amsterdam
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om 9.00 uur bij de griffie om verzoekt.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld besluit:
  1. Het verzoek van de ASKO Scholen tot opname van een nieuwe school voor basisonderwijs in het Plan van Scholen 2018-2020 niet in te willigen.
  2. Nu nog geen nieuw Plan van Scholen op te stellen, gelet op artikel 83, eerste lid, onder a, van de Wet op het primair Onderwijs.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld besluit:
  - In te stemmen met de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.
  - In te stemmen met de voorgestelde verrekening van het positieve resultaat over 2016. Voor Ouder-Amstel resulteert dit in een terug te ontvangen bedrag van € 4.114,-.
  - Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland en daarmee in te stemmen met de begroting 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bijdrage voor 2018 van € 454.570,-.
  vergroten verkleinen laden...
 • Toelichting:
  Het college verzoekt dit voorstel alsnog aan deze agenda toe te voegen in verband met de noodzakelijke reactietermijn. Het betreft hier een reguliere zienswijze procedure conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, doch een tijdige reactie is noodzakelijk in verband met de datum van vaststellen van de begroting door het bestuur van AM Match.

  Voorgesteld besluit:
  Voorgesteld wordt af te zien van het inbrengen van een zienswijze.
  pdf Raadsvoorstel 2017/32: jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017-1 en begroting 2018 AM match (311KB)
  pdf Jaarrekening 2016 AM match (8,6MB)
  pdf Begrotingswijziging 2017-1 (756KB)
  pdf Primaire begroting 2018 AM match (8,1MB)
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)