Commissie Ruimte 02 november 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De aangegeven tijden zijn indicatief.

  Spreektijdenregeling:
  We gaan door met de spreektijden.
  Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de spreektijd.
  (Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf minuten voor de vergadering bij de griffier.
  laden...
 • Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.
  laden...
 • Dit betreft geen raadsvoorstel; de evaluatie ligt in de commissie voor ter bespreking.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  -in te stemmen met de voorstellen uit de nota:
  • Niet aan te sluiten bij het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
  • Vermogensgrens voor declaratiefonds voor kinderen te laten vallen
  • Inkomensgrens voor declaratiefonds voor kinderen voor ouders in de schuld-
  hulpverlening te laten vallen
  • Inkomensgrens voor declaratiefonds voor kinderen te verhogen naar 130% van
  het sociaal minimum
  • Communicatieplan te maken en -campagne te starten om meer inwoners met
  een laag inkomen te bereiken
  -hiervoor € 45.000 aan Klijnsma gelden toe te voegen aan het declaratiefonds
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  - Om het beleidsplan ‘Schuldhulpverlening 2018-2022’ vast te stellen.
  - In te stemmen met het verhogen van de structurele middelen schuldhulpverlening van € 50.000 naar € 80.000 (door een bedrag van € 30.000 budgetneutraal over te hevelen vanuit het participatiebudget).
  - Daarmee de volgende maatregelen in te zetten ten behoeve van het behalen van de volgende hoofddoelstellingen:

  Voorkomen dat inwoners (opnieuw) in de schulden geraken.
  Maatregelen:
  -Het geven van algemene voorlichting,
  -het geven van voorlichting aan risicogroepen,
  -het houden van adviesgesprekken,
  -het (laten) uitvoeren van een voorzieningencheck,
  -verzorgen van nazorg.

  Zo vroeg mogelijk hulp bieden bij (dreigende) financiële problemen of schulden ter voorkoming van crisissituaties.
  Maatregelen:
  -‘Het hebben van schulden’ uit de taboesfeer halen en eerder bespreekbaar te maken,
  -samenwerking, doorverwijzing en kennis over schuldenproblematiek in het sociaal domein te optimaliseren,
  -een impuls te geven aan de vroeg-signalering (door te onderzoeken of ‘vroeg eropaf’ in Ouder-Amstel kan worden ingezet).

  Het bevorderen van economische zelfredzaamheid en eigen kracht.
  Maatregelen:
  -Integrale ondersteuning te bieden bij het wegnemen van oorzaken die leiden tot schulden of financiële problemen,
  -het bevorderen van gedragsverandering door het inzetten van specifieke hulp.

  Het bevorderen van het vinden van een (duurzame) oplossing voor de financiële problemen of schulden.
  Maatregelen:
  -De benodigde administratie- en stabilisatievoorziening in te zetten,
  -kosten-baten analyse uit te voeren voor wat betreft mogelijke inzet bij belasting problemen.
  -schuldregelingen te treffen met schuldeisers.
  laden...
 • laden...
 • Behandelwijze: meningsvorming, debat commissieleden met elkaar.
  laden...
 • Dit betreft geen raadsvoorstel; de evaluatie ligt in de commissie voor ter bespreking.
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  -in te stemmen met de voorstellen uit de nota:
  • Niet aan te sluiten bij het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
  • Vermogensgrens voor declaratiefonds voor kinderen te laten vallen
  • Inkomensgrens voor declaratiefonds voor kinderen voor ouders in de schuld-
  hulpverlening te laten vallen
  • Inkomensgrens voor declaratiefonds voor kinderen te verhogen naar 130% van
  het sociaal minimum
  • Communicatieplan te maken en -campagne te starten om meer inwoners met
  een laag inkomen te bereiken
  -hiervoor € 45.000 aan Klijnsma gelden toe te voegen aan het declaratiefonds
  laden...
 • Voorgesteld besluit:
  - Om het beleidsplan ‘Schuldhulpverlening 2018-2022’ vast te stellen.
  - In te stemmen met het verhogen van de structurele middelen schuldhulpverlening van € 50.000 naar € 80.000 (door een bedrag van € 30.000 budgetneutraal over te hevelen vanuit het participatiebudget).
  - Daarmee de volgende maatregelen in te zetten ten behoeve van het behalen van de volgende hoofddoelstellingen:

  Voorkomen dat inwoners (opnieuw) in de schulden geraken.
  Maatregelen:
  -Het geven van algemene voorlichting,
  -het geven van voorlichting aan risicogroepen,
  -het houden van adviesgesprekken,
  -het (laten) uitvoeren van een voorzieningencheck,
  -verzorgen van nazorg.

  Zo vroeg mogelijk hulp bieden bij (dreigende) financiële problemen of schulden ter voorkoming van crisissituaties.
  Maatregelen:
  -‘Het hebben van schulden’ uit de taboesfeer halen en eerder bespreekbaar te maken,
  -samenwerking, doorverwijzing en kennis over schuldenproblematiek in het sociaal domein te optimaliseren,
  -een impuls te geven aan de vroeg-signalering (door te onderzoeken of ‘vroeg eropaf’ in Ouder-Amstel kan worden ingezet).

  Het bevorderen van economische zelfredzaamheid en eigen kracht.
  Maatregelen:
  -Integrale ondersteuning te bieden bij het wegnemen van oorzaken die leiden tot schulden of financiële problemen,
  -het bevorderen van gedragsverandering door het inzetten van specifieke hulp.

  Het bevorderen van het vinden van een (duurzame) oplossing voor de financiële problemen of schulden.
  Maatregelen:
  -De benodigde administratie- en stabilisatievoorziening in te zetten,
  -kosten-baten analyse uit te voeren voor wat betreft mogelijke inzet bij belasting problemen.
  -schuldregelingen te treffen met schuldeisers.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • - Amstelland- en Meerlandenoverleg
  - Groengebied Amstelland
  - Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om 9.00 uur bij de griffie om verzoekt.
  laden...
 • Dit betreft geen raadsvoorstel; het is ter kennisname.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)