Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Ruimte, 12 oktober 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
12 okt. 2021, 19:30
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • 1 Algemene punten

  Discussiestuk

  De aangegeven tijden zijn indicatief.

 • 1.a 19:30 - Opening

  Discussiestuk
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:43 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de commissie bij de griffier.

 • De RK Parochie Amstelland (hierna Parochie) is eigenaar van het Gezellenhuis. Het Gezellenhuis is sinds 1999 een Rijksmonument en verkeert in slechte staat. Al sinds 2009 vonden gesprekken plaats over de noodzakelijke restauratie van het Gezellenhuis, maar dit leidde niet tot resultaat. Daarom is in juni 2019 door de gemeenteraad een voorkeursrecht gevestigd op het Gezellenhuis. Het voorkeursrecht gaf de gemeente een positie om bij de eigenaar planvorming te sturen en een goede staat van onderhoud met een nieuwe invulling te bereiken.

  In 2020 is door de Parochie een koopovereenkomst gesloten met Stadsherstel. De gemeenteraad heeft in juni 2020 het plan van aanpak van Stadsherstel goedgekeurd en besloten af te zien van het voorkeursrecht indien de verkoop aan Stadsherstel doorgang zou vinden. Uiteindelijk is Stadsherstel echter afgehaakt en heeft de Parochie middels een tender een nieuwe koper geselecteerd.

  Op 26 juni 2021 is tussen de RK Parochie Amstelland (hierna Parochie) en de beoogd koper een overeenkomst gesloten tot verkoop van het Gezellenhuis (Rondehoep Oost 29 en 29A,

  kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie G, nummer 1405). Hiervoor is opnieuw de toestemming van de raad nodig, op basis van een Plan van Aanpak, net als bij Stadsherstel.

  Voorgesteld besluit

   

  Het Plan van aanpak van de beoogd koper bestaat uit herstel van het Rijksmonument met een invulling met horeca en B&B. Deze invulling maakt het mogelijk dat het Gezellenhuis behouden en gerenoveerd zal worden en een publieksfunctie krijgt. Hiermee worden de bij vestiging van het voorkeursrecht benoemde doelstellingen bereikt. Het Plan van Aanpak wordt positief beoordeeld, met de volgende nader uit te werken aandachtspunten, waarover nog afspraken worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst:
  A. voldoen aan regelgeving ter bespreking van overlast;
  B. participatie;
  C. oplossingen voor het parkeren;
  D. planning;
  E. vergoeding van de gemeentelijke plankosten.

  Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de verkoop en levering van het Gezellenhuis door de Parochie aan de beoogd koper en af te zien van de uitoefening van het voorkeursrecht. Aan deze instemming worden de voorwaarden verbonden dat het Gezellenhuis wordt verkocht en geleverd ingevolge de koopovereenkomst en de leveringsakte met daarin onder meer diverse waarborgen voor de renovatie van het Gezellenhuis, dat de punten A t/m E nader worden uitgewerkt en dat afspraken over de verdere planvorming en realisatie worden opgenomen in een anterieure overeenkomst.

   

  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:01 Download Afspelen
  Fragment 2 00:03:50 Download Afspelen
  Fragment 3 00:04:11 Download Afspelen
  Fragment 4 00:52:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:06:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:05:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:15:30 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Onlangs kregen we een sterk aangepast plan voor de Tuin van Ouderkerk aan het Molenpad toegestuurd. In dit compromisplan wordt aangegeven dat zij het proeflokaal op de landijsbaan graag op de oude voet willen voortzetten, zonder nieuw gebouw, geen ruime openingstijden met een mobiliteitsplan om verkeeroverlast te voorkomen. De wijziging van het bestemmingsplan is eerder afgewezen door bezwaren van de omgeving tegen de grootschalige aanpak. Graag vragen we de wethouder of zij met de initiatiefnemers in overleg wil treden om te onderzoeken of deze plannen of eventueel nog een aanpassing van deze plannen voldoende draagvlak creëren voor een bestemmingsplanwijziging en gedurende dit onderzoek de pilotfase voort te zetten.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:15:47 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Amstelland- en Meerlandenoverleg

  Groengebied Amstelland

  Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:32 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 4 Rondvraag

  Discussiestuk
 • 5 Sluiting

  Discussiestuk
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:33 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om 9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

 • De agrariër is al een aantal jaren geleden gestopt met de melkveehouderij. Vanwege zijn leeftijd en het ontbreken van een bedrijfsopvolger vraagt hij medewerking aan een ruimte voor ruimteregeling, waarbij er bebouwing wordt gesloopt. Aan de Waver worden drie nieuwe vrijstaande woningen gerealiseerd en twee bestaande (bedrijfs-)woningen krijgen een woonbestemming.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:21:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten