Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Ruimte, 17 juni 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
17 jun. 2021, 19:30
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • De aangegeven tijden zijn indicatief.

  Spreektijdenregeling:
  We gaan door met de spreektijden.
  Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de spreektijd.
  (Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

 • Fragmenten
  Fragment 1 00:03:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de commissie bij de griffier.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:42 Download Afspelen
  Fragment 2 01:07:01 Download Afspelen
  Fragment 3 00:23:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:13:44 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:12:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:10:51 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:12:13 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Afvalstoffenverordening
  In de bestaande Afvalstoffenverordening is opgenomen dat het PMD en restafval gescheiden
  wordt ingezameld en het GFT afval voor de gestapelde bouw nog gecombineerd met het
  restafval wordt ingezameld.
  Vanaf 1 september zal dit wijzigen in het PMD afval gecombineerd met het restafval en het GFT
  van de gestapelde bouw wordt dan gescheiden ingezameld. De overige aanpassingen in de
  afvalstoffen verordening zijn tekstueel en sluiten daarmee aan op de nieuwste
  modelverordening van het VNG.
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met het raadsbesluit.

 • Voorgesteld besluit

   

  BESLUIT :
  1. De Huisvestingsverordening 2021 vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na haar bekendmaking in het Gemeenteblad en terug te laten werken tot 1
  juli 2021;
  2. De Huisvestingsverordening 2020 in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening 2021;
  3. De Huisvestingsverordening 2022 vast te stellen;
  4. De Huisvestingsverordening 2022 in werking te laten treden op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip;
  5. De Huisvestingsverordening 2021 in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening 2022.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voorgesteld besluit

   

  BESLUIT :
  Het bestemmingsplan “Rondehoep Oost 8B’, zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0437.BPRHO8b-VA01, (ongewijzigd) vast te stellen en te bepalen dat
  voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:09:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Amstelland- en Meerlandenoverleg

  Groengebied Amstelland

  Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:47 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:20 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om 9.00 uur bij de griffie om verzoekt.