Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Ruimte, 18 februari 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
18 feb. 2021, 19:30
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Ouder-Amstel
 • De aangegeven tijden zijn indicatief.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de commissie bij de griffier.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:18:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:07:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

 • Voor de commissie van 18 februari is de startnotitie ‘Herziening welstandsnota tot een nota omgevingskwaliteit’ geagendeerd. Met de startnotitie willen we de raad betrekken
  aan de voorkant van het proces om te komen tot een herziening van de welstandsnota.
  Hiervoor vragen we de fracties voorafgaand de mening over de huidige welstandsnota en de wensen voor een nieuwe nota aan te leveren. Als leidraad zijn er een aantal
  vragen opgesteld die gebruikt kunnen worden om deze input aan te leveren. U bent echter vrij om het in uw eigen vorm te gieten.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:50:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Sinds 2013 heeft de Fietsbeleidsnota het beleidsmatig en uitvoeringskader gevormd voor het Fietsbeleid van de gemeente Ouder-Amstel. Heel veel fietsprojecten hieruit zijn inmiddels gerealiseerd. In de loop der jaren sinds 2013 is de belangstelling en waardering voor de fiets als vervoermiddel toegenomen.
  Dit is mede het gevolg van de technische innovaties, zoals de elektrische fiets. Het Fietsbeleid speelt zich niet af in een vacuüm maar wordt beïnvloed en ondersteund door het fietsbeleid van het Rijk, de Provinciaal en de Vervoerregio alsook dat van de directe buurgemeenten. Ook bij Fietsbeleid gaat men altijd van A naar B en weer terug. Met de toename van de bevolking en van de economische activiteiten zien we dat ook hier onderlinge samenwerking steeds belangrijker wordt.
  De Fiets is bij uitstek een gezond en duurzaam vervoermiddel en vooral ook de elektrische fiets kan een belangrijke rol spelen bij het woon-werkverkeer op de middellange afstand.
  Voor de toekomt wordt geadviseerd om het fietsbeleid en onvoltooide projecten over te nemen in de Mobiliteitsvisie die de komende twee jaar via een interactief proces zal worden opgesteld, als kader voor de toekomst voor het verkeer. Voor het gebied Zuidoost lob (waaronder de Werkstad Over-Amstel) zal in 2021 een Mobiliteitsprogramma worden vastgesteld

  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:26 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:12:37 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:58:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland  (RAP-regio) hebben samen met de woningcorporaties in de regio een beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling opgesteld. Na een regiobreed participatietraject in 2019, waaruit veel steun bleek voor een nieuwe werkwijze,  is het beleidsvoorstel op hoofdlijnen in april 2020 vastgesteld. De gemeenteraden zijn daarna opnieuw geconsulteerd, waarna een beleidsvoorstel is opgesteld, dat voor inspraak is vrijgegeven. Nu ligt het definitieve voorstel voor. Doel van het beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan woningzoekenden met een dringende verhuiswens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve verhuiswens. Daarom gaan naast inschrijfduur (wachten) ook actief zoeken en de situatie van de woningzoekende een rol spelen bij toewijzing.

   

  Voorgesteld besluit

   

  In te stemmen met het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling ‘Een sociale huurwoning zoeken verandert.’
  2. In te stemmen met de Nota van beantwoording bij het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling en de insprekers de Nota van beantwoording toe te
  sturen.
  3. Een budget van € 3.000 voor het jaar 2021, € 6.400 voor 2022, € 6.400 voor het jaar 2023 en vanaf 2024 € 4.200,- structureel beschikbaar te stellen.
  4. De benodigde bedragen ten laste van het algemene resultaat te brengen

  Fragmenten
  Fragment 1 00:37:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fractie Ouder-Amstel-Anders stelt de volgende vragen inzake de omgevingswet:
  Wij hebben in Binnenlands Bestuur kunnen lezen dat de helft van de wethouders de omgevingswet willen uitstellen of helemaal afblazen. Vooral kleinere gemeenten liggen dwars.
  - wat is het standpunt van onze gemeente hierin?
  - is onze gemeente klaar om de wet per begin 2022 in te voeren?
  - herkent het college zich in de obstakels die worden opgeworpen, gebrek aan budget om de invoering te bekostigen, en de gevolgen van corona?

  Fragmenten
  Fragment 1 00:25:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Nieuwe versie lijst zal dinsdag 16 februari worden toegevoegd.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:20 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Amstelland- en Meerlandenoverleg

  Groengebied Amstelland

  Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:34 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:11 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:30 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen fragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten