Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 04-07-2019 20:00 uur


Ouder-Amstel
20:00 0
20:01 0
20:03 0
20:05 0
20:30 0
20:30 0
0
21:00 3
21:30 7
22:30 3
22:45 5
23:15 5
23:15 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage