Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Burger en bestuur, 19 september 2013 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
19 sep. 2013, 20:00
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:06:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Sinds januari 2009 neemt de gemeente deel aan Stadspas Amsterdam. Deze Stads-pas heeft als doel om de drempel tot sport, recreatie en cultuur te verlagen voor groepen die door hun inkomenspositie in een sociaal en cultureel isolement dreigen te raken. In 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de Stadspas. Naar aanleiding hiervan is het voorstel om een lokaal alternatief voor de Stadspas te ontwikkelen. Drie alternatieven worden voorgesteld, waarbij het college de voorkeur uitspreekt voor optie 3, zijnde de Keuzekaart.

  Commissiebehandeling 45 minuten:
  - Korte inleiding door portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder. Gestart wordt met maximaal 2 vragen per fractie, eventueel gevolgd door een afsluitende ronde
  - meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  (Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W)
  Fragmenten
  Fragment 1 01:04:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op basis van artikel 4 van deze nieuwe wet is de raad verplicht om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen om alcoholverstrekking in de paracommerciële horeca te reguleren.

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - Korte inleiding door portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder. Gestart wordt met maximaal 2 vragen per fractie, eventueel gevolgd door een afsluitende ronde
  - meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W)
  Fragmenten
  Fragment 1 00:46:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Verzocht wordt de jaarrekening 2012 van SOOP, Stichting Openbaar Onderwijs Pri-mair goed te keuren.

  Commissiebehandeling 15 minuten:
  - Korte inleiding door portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder. Gestart wordt met een vraag per fractie, eventueel gevolgd door een afsluitende ronde
  - Gelegenheid voor fracties om een korte reactie te geven
  (Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W, jaarrekening en jaarverslag 2012, schrijven van SOOP d.d. 27 juni 2013 nav. vragen gemeente Diemen. )
  Fragmenten
  Fragment 1 00:36:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Per 1 januari 2006 is het bestuur van de openbare school voor basisonderwijs de Grote Beer overgedragen aan de Stichting Openbaar Onderwijs Primair in Diemen. Ingevolge de nieuwe wet ‘ goed onderwijs, goed bestuur’, wil het stichtingsbestuur overgaan naar een nieuw bestuursmodel met een raad van beheer. Hiervoor is het noodzakelijk dat de statuten van de stichting worden gewijzigd. De statuten bevatten een regeling omtrent het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening door de gemeenteraad.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:22:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De nieuwe Drank- en Horecawet stelt de burgemeester in staat bij overtreding van de in het besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet opgenomen voorschriften, zonder tussenkomst van de rechter, een bestuurlijke boete op te leggen aan de overtreder. Hiertoe dient de bestuurlijke boete te worden ingevoerd ten aanzien van de handhaving Drank- en Horecawetgeving.
  (Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W)
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:16 Download Afspelen
  Fragment 2 00:14:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Behandeling: Fracties krijgen de gelegenheid algemene opmerkingen te maken over de onderwerpen in de Nieuwsbrief. Vragen op de Nieuwsbrief kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen ook schriftelijk worden afgehandeld

  Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W, wijziging productenraming en programmabegroting 2013).
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:39 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • - Samenwerking DUO+
  - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Stadsregio Amsterdam
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:13 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:11 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten