Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Burger en bestuur, 27 juni 2013 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
27 jun. 2013, 20:00
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De programmarekening 2012 ligt ter besluitvorming voor. De commissiebehandeling is vooral bedoeld voor verdiepingsvragen op alle programma’s en paragrafen.
  Technische vragen kunt u schriftelijk en vóór de commissiebehandeling indienen, als deadline is bepaald 17 juni.

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - Korte inleiding door portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder. Gestart wordt met maximaal 2 vragen per fractie, eventueel gevolgd door een afsluitende ronde
  - Gelegenheid voor fracties om een korte reactie te geven

  Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W, Programmarekening 2012, Rapport van bevindingen accountant.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:51:37 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De gemeente wordt de komende jaren geconfronteerd met een grote financiële op-gave. Het college beschrijft in een notitie voorstellen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Het doel van deze notitie is om de richting vast te stellen. De feitelijke bezuinigingsvoorstellen zullen aan de raad worden voorgelegd ter be-handeling in de begrotingscommissie en –raad van november 2013.

  Commissiebehandeling 75 minuten:
  - korte inleiding door portefeuillehouder
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college. Gestart wordt met vier vragen per fractie, eventueel gevolgd door een afsluitende ronde
  - meningvormende fase, onderling debat commissieleden.

  (Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W, rapport BMC, Voorstel te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, onderzoek naar besparingsmogelijkheden, begrotingsnotitie 2014)
  Fragmenten
  Fragment 1 00:52:45 Download Afspelen
  Fragment 2 00:39:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In het najaar van 2012 heeft de gemeente Ouder-Amstel voor de vierde maal deel-genomen aan de gemeentemonitor ‘Waarstaatjegemeente.nl burgerrollen’. Aan de hand van vijf burgerrollen geeft het onderzoek in hoofdlijnen antwoord op de vraag hoe de burgers de gemeente beoordelen.

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - korte inleiding door portefeuillehouder
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college. Gestart wordt met twee vragen per fractie, eventueel gevolgd door een afsluitende ronde
  - gelegenheid voor fracties tot geven korte reactie.

  (Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W, rapport Waarstaatjegemeente)
  Fragmenten
  Fragment 1 00:19:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Behandeling: Fracties krijgen de gelegenheid algemene opmerkingen te maken over de onderwerpen in de Nieuwsbrief. Vragen op de Nieuwsbrief kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen ook schriftelijk worden afgehandeld

  Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W, wijziging productenraming en
  programmabegroting 2013).
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten