Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling, 30 januari 2014 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
30 jan. 2014, 20:00
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:24:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  De Stadsregio Amsterdam is gestart met het aanbestedingsproces rondom de
  nieuwe vervoersconcessie Amstelland Meerlanden. De Stadsregio wil de gemeenteraad graag informeren over het ontwerp Plan van Eisen, waarin opgenomen zaken op het gebied van de lijnvoering, veiligheid, duurzaamheid en tarieven.

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - Presentatie door de heer Koen de Boer, projectsecretaris Openbaar Vervoer, Stadsregio Amsterdam
  - Gelegenheid tot stellen van vragen
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:39:30 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Het bestemmingsplan “Buitengebied Noord” heeft betrekking op de Duivendrechtsepolder en op het gebied van de Ouderkerkerplas en omgeving. Het plan is conserverend, in die zin dat er geen nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Wel is er ruimte voor verbrede landbouw. Er zijn een tiental zienswijzen ingebracht. Voorgesteld wordt de zienswijzen, betrekking hebbend op het bestendigen van bestaande rechten die abusievelijk niet zijn opgenomen, te honoreren en het bestemmingsplan vast te stellen.

  Commissiebehandeling 45 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - meningvormende fase, onderling debat commissieleden
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:36:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Aangezien de huidige kapverordening geen weigeringsgronden en herplantcriteria kent, wordt voorgesteld de huidige kapverordening te vernieuwen. Er is daarom een nieuwe bomenverordening opgesteld. De nieuwe verordening verschilt we-zenlijk van de oude verordening uit 2010. De belangrijkste veranderingen betreffen het aanpassen van de bebouwde komgrens Boswet, het vergunningvrij stellen van bo-menkap in achtertuinen van particulieren, een beoordelingssysteem met weigeringsgronden en regels omtrent herplantplicht. Voorgesteld wordt de nieuwe bomenverordening vast te stellen.

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - meningvormende fase, onderling debat commissieleden
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:15:28 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Bij motie d.d. 4 juli 2013 heeft de raad het college verzocht een inventarisatie te maken van de hoeveelheid m2 leegstaande kantoor- en bedrijfsruimte in de ge-meente en met een plan van aanpak te komen om samen met partners en (markt)partijen de leegstand van kantoor- en bedrijfspanden te verminderen.

  Commissiebehandeling 20 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - mogelijkheid tot geven van een reactie
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 20:55:31 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • - Amstelland- en Meerlandenoverleg
  - Groengebied Amstelland
  - Commissie voor milieu Amstelland-de Meerlanden
  - Stadsregio Amsterdam, voorzover het betreft onderwerpen commissie Ruimte