Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling, 30 oktober 2014 20:00:00

Algemene vergader informatie

Gecombineerd met cie. burger en bestuur

Datum:
30 okt. 2014, 20:00
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:21:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Opening, Mededelingen van de voorzitter, Vaststelling agenda
  Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:16:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Reeds geruime tijd speelt bij een aantal ondernemers aan de Holendrechterweg de wens om woningbouw op hun (voormalige) (bedrijfs)terrrein te realiseren. De ge-meente wil hieraan meewerken waarbij een integrale ontwikkeling van de gronden wordt voorgestaan. De raad wordt geïnformeerd over de ruimtelijke visie op basis waarvan de gronden ontwikkeld kunnen worden.

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - Presentatie door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Mogelijkheid tot geven van een korte reactie
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:52:33 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Presentatie over huisvestingswet
  Mevrouw Sanne van der Lelij, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening van de Stadsregio Amsterdam, zal de commissie informeren over de nieuwe Huisvestingswet welke op 1 januari 2015 in werking treedt en de gevolgen voor de gemeente om te kunnen sturen in de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad.

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Presentatie Stadsregio Amsterdam
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder en me-vrouw Van der Lelij
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:13 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Vanwege de gewijzigde marktomstandigheden kunnen enkele onderdelen van het stedenbouwkundig plan Tuindorp Ouderkerk Zuid niet meer worden gerealiseerd. Projectontwikkelaar Bouwfonds heeft daarom enkele aanpassingen voorgesteld. Deze aanpassingen wijzigen de stedenbouwkundige opzet en het karakter van de wijk Tuindorp niet.

  Het woningbouwprogramma en de inrichting van de openbare ruimte worden licht aangepast. Voorgesteld wordt het gewijzigde stedenbouwkundig plan vast te stellen.

  Commissiebehandeling 15 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Mogelijkheid tot geven van een korte reactie
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:06:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:06:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  • Samenwerking DUO+
  - Terugkoppeling uit de klankbordgroep
  - Toelichting stand van zaken

  • Overige regionale aangelegenheden:
  - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Stadsregio Amsterdam
  - Amstelland- en Meerlandenoverleg
  - Groengebied Amstelland
  - Commissie voor milieu Amstelland-de Meerlanden
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten