Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Burger en bestuur, 13 juni 2013 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
13 jun. 2013, 20:00
Locatie:
Duivendrecht

Agenda

Hoofdvergadering

Duivendrecht
 • Opening, Mededelingen van de voorzitter, Vaststelling agenda en Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan (Spreekrecht verder bij de onderwerpen die op de agenda staan)
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:37 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de handhaving van de nieuwe Drank en Horecawet en presenteert zijn bevindingen.

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - presentatie door de rekenkamer, maximaal 10 minuten;
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de rekenkamer. Gestart wordt met een vraag per fractie, eventueel gevolgd door een afsluitende ron-de
  - mogelijkheid tot geven korte reactie
  Fragmenten
  Fragment 1 00:31:18 Download Afspelen
  Fragment 2 00:01:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In de nota “Kunst en cultuur in Ouder-Amstel: een ‘verbindende’ factor”, zijn de uitvoeringsplannen tot en met 2016 beschreven. Verzocht wordt de cultuurnota en de nota Monumentenbeleid vast te stellen.

  Commissiebehandeling 45 minuten:
  - inleiding door portefeuillehouder;
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college. Gestart wordt met maximaal twee vragen per fractie, eventueel gevolgd door een afsluiten-de ronde;
  - meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  (Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W, Cultuurnota, Monumentennota, lijst met Rijksmonumenten, lijst met karakteristieke panden)
  Fragmenten
  Fragment 1 00:48:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In februari 2013 heeft de gemeenteraad een budget van €25.000,- beschikbaar gesteld voor het versterken van de winkelkernen in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel. Het doel van het budget is het stimuleren van maatregelen die de aantrekkelijkheid van de winkelkernen moet versterken. Verzocht wordt in te stemmen met de uitwerkingsvoorstellen.
  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - inleiding door portefeuillehouder;
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college. Gestart wordt met maximaal twee vragen per fractie, eventueel gevolgd door een afsluiten-de ronde
  - mogelijkheid tot geven korte reactie
  (Onderliggende stukken in raadsledenkamer: Voorstel aan B&W, Memo van werkgroep)
  Fragmenten
  Fragment 1 01:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:13:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • - Samenwerking DUO+
  - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Stadsregio Amsterdam
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:39 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten