Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Burger en bestuur, 17 oktober 2013 20:00:00

Algemene vergader informatie

Begrotingscommissie

Datum:
17 okt. 2013, 20:00
Locatie:
Duivendrecht

Agenda

Hoofdvergadering

Duivendrecht
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Ter bespreking staan de voorstellen in alle programma’s.

  Commissiebehandeling 105 minuten:
  Behandeling geschiedt in 8 blokken: 7 programma’s en een algemeen deel.
  Elk blok wordt achtereenvolgens behandeld als volgt:
  - inleiding door de portefeuillehouder
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met portefeuillehouder
  - meningvormende fase, waar zitten mogelijke knelpunten en wensen?

  Fracties hebben de gelegenheid om in totaal 8 informatieve vragen te stellen ter verduidelijking van de begroting. Het is aan de fracties bij welk blok de vragen worden gesteld. In een afsluitende ronde na blok 8 bestaat de mogelijkheid om indien gewenst nog maximaal 2 vragen te stellen. NB: Gedetailleerde en technische vragen dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel vooraf te worden gesteld.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:29:35 Download Afspelen
  Fragment 2 00:26:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De raad dient jaarlijks de belastingtarieven opnieuw vast te stellen. In de Tarie-vennota 2014 zijn de voorstellen meer uitgewerkt. Het betreft:
  - Tarievennota 2014
  - Verordening begraafplaatsrechten 2014 met tarieventabel
  - Verordening hondenbelasting 2014
  - Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014
  - Verordening roerende-ruimtenbelastingen 2014
  - Verordening rioolheffing 2014
  - Verordening reinigingsheffing 2014 met tarieventabel

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - korte inleiding door portefeuillehouder
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college. Gestart wordt met maximaal twee vragen per fractie, eventueel gevolgd door een afsluiten-de ronde
  - mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  Fragmenten
  Fragment 1 00:22:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten