Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Burger en bestuur, 31 januari 2013 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
31 jan. 2013, 20:00
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:08:56 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In november 2011 heeft de raad het integrale veiligheidsbeleid onder het motto “Veiligheid is van iedereen” voor de periode 2011-2014 vastgesteld. De evaluatie geeft inzicht in de werking en doeltreffendheid van het beleid. Op basis hiervan wordt bezien welke prioriteiten moeten worden (bij)gesteld voor 2013 en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Voorgesteld wordt in te stemmen met de eva-luatie en de daarin opgenomen voorstellen voor uitvoering van het veiligheidsbe-leid in 2013.
  Fragmenten
  Fragment 1 01:26:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd onder de titel 'Hoe scoort de gemeente?'. Voor deze quick scan heeft de rekenkamer gebruik gemaakt van bestaande gegevens (zowel binnen als buiten de gemeente). Het doel van de quick scan is 'analyserend-ondersteunend': wat is het gebruiksnut van moni-tors/lijstjes voor betrokkenen binnen de gemeente? Het rapport dient als na-slagwerk, er wordt geen besluit van de raad gevraagd.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:05 Download Afspelen
  Fragment 2 00:51:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De GGD heeft gevraagd het consultatiebureau in Duivendrecht te mogen sluiten. De GGD is van mening dat de locatie in zorgcentrum ’t Reijgersbosch ongeschikt is vanwege meerdere redenen. Het college is voornemens in te stemmen met het verzoek en dit besluit voor akkoord voor te leggen aan de GR OGZ Amstelland. Het onderwerp ligt ter bespreking voor.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:18:43 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Op 1 januari 2013 treedt de “Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving” in werking. Voor de Wet werk en bijstand (Wwb) introduceert deze wet de bestuurlijke boete bij een schending van de inlichtingenplicht. De Wwb verplicht de gemeenteraad in een verordening nadere regels te stellen over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete. Gemeenten krijgen daarmee de ruimte een afweging te maken van situaties of omstandigheden waarin het buiten werking stellen van de beslagvrije voet niet pro-portioneel wordt geacht. De bestuurlijke boete komt in de plaats van de verlaging van de bijstand voor het schenden van de inlichtingenplicht. Omdat deze verlaging is vastgelegd in de maatregelverordening, dient deze verordening te worden aangepast.
  Voorgesteld wordt de gewijzigde verordening vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:05:32 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  - Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden
  - Openbare Gezondheidszorg Amstelland
  - Stadsregio Amsterdam
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:31 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:03:34 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten