Commissie Burger en bestuur 10 april 2014 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Door het college is een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van het pand, perceel In de Pelmolen 3 te Duivendrecht, tot huisartsenpraktijk (AHOED) met een apotheek. Er worden 7 extra parkeerplaatsen aangelegd in de bocht van de Omgang waarvoor een zgn. blauwe zone gaat gelden. Het verlenen van de omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college. De raad heeft verzocht om overleg met het college.

  Commissiebehandeling 45 minuten, inclusief eventuele insprekers:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenten Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen zijn voorne-mens samen te gaan werken op bedrijfsvoering en uitvoeringstaken.
  In de raadsvergadering van 13 februari 2014 heeft college de toezegging gedaan dat de raad in april zal worden bijgepraat over het verloop van het proces. Bij dit agendapunt zijn ook de heer Herrie Geuzendam, programmamanager, en de heer Luuk Heijlman, gemeentesecretaris, aanwezig. Bij dit agendapunt zijn geen onderliggende stukken.

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - Toelichting door de portefeuillehouder, de gemeentesecretaris en de program-mamanager;
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de sprekers
  - Mogelijkheid tot geven van een korte reactie
  vergroten verkleinen laden...
 • Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken op het terrein van Wmo, Jeugdzorg en participatie. Vooruitlopend op het opstellen van de beleidsplannen heeft het college op alle drie terreinen koersdocumenten opgesteld waarin afzonderlijk per thema op de voornemens van het Rijk wordt ingegaan en hoe de gemeente zich verder hierop wil voorbereiden.

  Commissiebehandeling 60 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...