Commissie Burger en bestuur 13 november 2014 18:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • De colleges van Diemen, De Ronde Venen, Uithoorn en Ouder-Amstel werken toe naar een intensieve ambtelijke samenwerking door middel van De UitvoeringsOrganisatie Plus (DUO+). De colleges willen starten met een samenwerking op het gebied van ICT. De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen om voor de samenwerking een gemeenschappelijke regeling te treffen. Tevens wordt verzocht een krediet ter beschikking te stellen om de ICT-samenwerking te realiseren.

  Commissiebehandeling 60 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 geldt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo). Onder de Wmo 2015 vallen de bestaande Wmo-taken en een aantal nieuwe taken die worden overgeheveld uit de AWBZ naar de Wmo. Het beleidskader vormt de concretisering van het koersdocument welke eerder dit jaar vastgesteld is. Tezamen met de verordening geeft het het kader en de regels voor het verstrekken van maatwerkvoorzieningen.

  Commissiebehandeling 40 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele hulp en zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het beleidsplan vormt de concretisering van het koersdocument welke eerder dit jaar vastgesteld is. In de verordening zijn de regels vastgelegd die de gemeente hanteert bij het verstrekken van algemene en individuele voorzieningen.

  Commissiebehandeling 40 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  vergroten verkleinen laden...
 • Beleidsnota en verordeningen Wet maatregelen Wet werk en bijstand
  Met ingang van 1 januari 2015 gaat de Wet werk en bijstand (Wwb) op in de Participatiewet. Vanuit de Wet maatregelen Wet werk en bijstand is er een verordenings plicht voor een afstemmingsverordening, verordening tegenprestatie, verordening individuele inkomenstoeslag, verordening individuele studietoeslag en een verordening cliëntenparticipatie. Ter toelichting is een bijbehorende beleidsnota geschreven.

  Commissiebehandeling 40 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2014 is de keuzekaart ingevoerd. Na evaluatie is gebleken dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Verder is het per 1 januari 2015 niet meer mogelijk om categoriale bijstand te verlenen aan minima-gezinnen met kinderen. Het college doet een aantal voorstellen om het gebruik van de keuzekaart te vergroten.

  Commissiebehandeling 30 minuten:
  - Inleiding door de portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder
  - Meningvormende fase, onderling debat commissieleden
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...