Commissie Burger en bestuur 26 juni 2014 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Nadat betaald parkeren is ingevoerd op het Ouder-Amstelse gedeelte van het Amstel Business Park (ABP), zijn meldingen gedaan van parkeeroverlast in Duivendrecht. Het college heeft toegezegd met de commissie hierover in overleg te treden.

  Commissiebehandeling maximaal 60 minuten inclusief insprekers:
  - Gelegenheid voor inwoners tot inspreken, na aanmelding en overleg met griffier
  - Korte inleiding door portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder.
  - Gelegenheid voor fracties om een korte reactie te geven
  vergroten verkleinen laden...
 • De programmarekening 2013 ligt ter besluitvorming voor. De commissiebehande-ling is vooral bedoeld voor verdiepingsvragen op alle programma’s en paragrafen. NB. Technische vragen kunt vooraf aan de vergadering stellen tussen 19.00 en 20.00 uur.

  Commissiebehandeling 45 minuten:
  - Korte inleiding door portefeuillehouder
  - Informatieve fase, vraag–antwoord interactie met de portefeuillehouder.
  - Gelegenheid voor fracties om een korte reactie te geven
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente wordt de komende jaren geconfronteerd met een grote financiële opgave. Het college beschrijft in een notitie voorstellen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Het doel van deze notitie is om de richting vast te stellen.

  De notitie is informatief en ligt niet ter besluitvorming voor. De feitelijke bezuini-gingsvoorstellen zullen aan de raad worden voorgelegd ter behandeling in de begrotingscommissie en –raad van november 2014.

  De informatie over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds is pas laat beschikbaar. Om die reden kan pas op 20 juni a.s. een eerste concept van de notitie worden toegezonden. De meeste actuele informatie zal mogelijk in een nazending en/of mondeling worden verstrekt.

  Commissiebehandeling 50 minuten:
  - korte inleiding door portefeuillehouder
  - informatieve fase, vraag–antwoord interactie met het college
  - meningvormende fase, onderling debat commissieleden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Behandeling: Fracties krijgen de gelegenheid algemene opmerkingen te maken over de onderwerpen in de Nieuwsbrief. Vragen op de Nieuwsbrief kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen ook schriftelijk worden afgehandeld
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...