Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Burger en bestuur, 01 juli 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
01 jul. 2021, 19:30
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • 1 Algemene punten

  Discussiestuk

  De aangegeven tijden zijn indicatief.

 • 1.a Opening

  Discussiestuk
 • Voorgesteld besluit

   

  BESLUIT:
  1. De grondexploitatie Ouderkerk Zuid af te sluiten.
  De werkzaamheden zijn conform besluitvorming uitgevoerd. Het resultaat 2020 ten aanzien van deze grondexploitatie bedraagt € 136.620 en is opgenomen in het jaarrekeningresultaat.
  2. De grondexploitatie Zonnehof af te sluiten. De werkzaamheden zijn conform besluitvorming uitgevoerd. Het resultaat 2020 ten aanzien van deze grondexploitatie bedraagt, na onttrekking van de gehele verliesvoorziening, € 137.240 en is opgenomen in het jaarrekeningresultaat.
  3. Conform BBV vereisten stellen wij u voor de begrotingsoverschrijding op de lasten (afgerond op € 1.000):
  - in programma 1 Sociaal, groot € 143.000 (begroting 2020 na wijzigingen bedraagt € 17.744.000 en de feitelijke lasten 2020 bedragen € 17.887.000),
  - in het onderdeel overhead, groot € 292.000 (begroting 2020 na wijzigingen bedraagt € 7.252.000 en feitelijke lasten 2020 bedragen € 7.544.000),
  - in het onderdeel investeringen, 3 kredieten die worden overschreden, respectievelijk € 22.000, € 3.000 en € 8.000.
  4. De jaarstukken 2020 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een nadelig exploitatiesaldo van € 1.010.000 ten opzichte van de bijgestelde programmabegroting 2020 van €1.679.000 nadelig en met een totaal balanssaldovan € 37.170.000. vast te stellen, onder voorbehoud van het ontvangen van een
  controleverklaring van de controlerend accountant. Het resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:31:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:49:32 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voorgesteld besluit

   

  Kennis te nemen van de begrotingskaders 2022

  Het college op te dragen een sluitende (meerjaren) programmabegroting 2022 aan de raad aan te bieden.

  Fragmenten
  Fragment 1 01:41:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voorgesteld besluit

   

  Alle wijzigingen opgenomen in de 1e burap 2021 vast te stellen;
  a. De wijziging van de budgetten van de programmabegroting 2021 conform
  onderstaand overzicht vast te stellen.

 • Ouder- Amstel Anders heeft de volgende vragen gesteld voor het college:
  1. Uit de jaarrekening van Groengebied Amstelland blijkt dat er gelden zijn ontvangen van her Rijk welke in de algemene reserve zijn opgenomen € 1.2 miljoen voor de inrichting van de Ouderkerkerplas. Dit geld staat ook op de bankrekening.
  Eerder zijn er vragen gesteld in de raad over het doen van investeringen op het gebeid van sport en speelmogelijkheden bij de Ouderkerkerplas.
  Toen is aangegeven dat er geen geld voor was vanuit het Groengebied.
  - Kunt u dit nader uitleggen mede gezien door door het ontvangen bedrag van het Rijk specifiek voor inrichting Ouderkerkerplas en reserve die hiervoor is?
  - kunnen deze investeringen ( sport en spel) niet vanuit deze reserve kunnen worden gedaan?
  - is er voor deze gelden een bestedingspatroon opgesteld?

  2. Wat is de reden dat de JOB op 15 juli wordt geopend net in het reces ?

  3. de laatste tijd zien wij steeds meer berichten op de Facebookpagina Ouder-Amstel Onderonsje omtrent het feit dat er fietscomputers worden gestolen. Meestal van fietsen die bij het Kruidvat in Ouderkerk staan.
  - is dit bekend bij de portefeuillehouder ?

  4. gisteren konden we lezen dat er op klaarlichte dag een aanhanger is meegenomen bij de Ronde Hoep Oost ( woonboten) Hoe denkt u dit soort situaties te kunnen gaan voorkomen?

  5. op 26 mei hebben wij een memo gehad waarin stond dat verkeersveiligheid onderzoek scholen in Duivendrecht iets vertraagd was door diverse redenen. Maar de verwachting was dat dit begin juni zou gaan gebeuren. En zodra het binnen was het met ons gedeeld werd.
  - wij hebben hierover nog niets gezien klopt dit of hebben wij iets gemist ?
  - her is nu bijna schoolvakantie u gaat toch geen onderzoek doen als dit nog niets is gebeurd in deze periode ?
  - wanneer kunnen wij nu eindelijk iets verwachten ?

  6. wij hebben net in het nieuws gelezen dat er een forse vertraging dreigt voor aanleg windparken. Het kabinet moet met nieuwe normen komen voor bijvoorbeeld geluidshinder en slagschaduw voor het park gebouw mag worden.
  - Wat heeft dit voor gevolgen voor onze plannen?
  - En kloppen dan toch de gegevens omtrent last van geluidshinder en slagschaduw ?

  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 4 Rondvraag

  Discussiestuk
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 5 Sluiting

  Discussiestuk
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten