Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Burger en bestuur, 16 september 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

 

3e Nieuwsbrief 2021 Behandeling B&W 7 september 2021 dd 20210901
Daarna behandeling in Cie B&B dd 16 september en evt behandeling in de raad van 30 september 2021 (indien nodig).

Datum:
16 sep. 2021, 19:30
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • 1 Algemene punten

  Discussiestuk
 • 1.a 19:30 - Opening

  Discussiestuk
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:04:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de commissie bij de griffier 0625661258

 • Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

 • Voorgesteld besluit

   

  In te stemmen met bijgaand voorstel participatie Centrumplan van 25 augustus 2021 waarin is beschreven hoe de participatie eruit komt te zien in de Voorlopig
  Ontwerp (V.O) fase van het Centrumplan.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:37:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voorgesteld besluit

   

  Tot vaststelling van het communicatiebeleidsplan Gemeente Ouder-Amstel.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:32:41 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voorgesteld besluit

   

  Toegevoegd een memo en een brief mochten er nog wensen zijn vanuit de raad dan kunnen die in de brief worden toegevoegd.

  Na raadpleging van de commissie Burger & Bestuur worden de opmerkingen van de gemeente Ouder-Amstel aangeboden aan de Transitiecommissie MRA door een brief met
  inachtneming van de punten a) tot en met i). Na ontvangst van de definitieve samenwerkingsafspraken medio oktober zal het college die vaststellen als zij niet
  fundamenteel afwijken van deze concept afspraken..

  Fragmenten
  Fragment 1 00:14:39 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Natuurlijk Belang : RAPPORT NIET-GEBRUIK ALGEMENE BIJSTAND
  In het postoverzicht van 4 augustus 2021 ontving de raad een rapport van het ministerie van SZW, getiteld “niet-gebruik van de algemene bijstand”. Van de inhoud van het rapport is NB geschrokken. Daarom de volgende vragen.

  In het rapport is te lezen, dat 35% van de huishoudens, die recht hebben op algemene bijstand, geen gebruik maakt van dit recht.
  a. Is de uitkomst van het aan het rapport ten grondslag liggende onderzoek representatief voor de gemeente Ouder-Amstel?
  b. Hoeveel huishoudens betreft het concreet binnen onze gemeente?
  c. Heeft de portefeuillehouder een plan van aanpak om de betreffende inwoners te wijzen op hun recht en hen actief te begeleiden bij het aanvragen van een bijstand uitkering

  GroenLinks heeft de volgende vraag:
  Naar aanleiding van de situatie in Afghanistan zijn gemeenten opgeroepen om mee te werken aan huisvesting van geëvacueerden uit Afghanistan. Heeft onze gemeente daarop actie ondernomen?

  Fragmenten
  Fragment 1 00:16:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Samenwerking DUO+

  Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

  Openbare Gezondheidszorg Amstelland

  Vervoerregio Amsterdam

  Amstelland- en Meerlandenoverleg

 • 4 Rondvraag

  Discussiestuk
 • 4 Sluiting

  Discussiestuk
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten