Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Dorpshart Duivendrecht, 28 november 2013 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
28 nov. 2013, 20:00
Locatie:
Duivendrecht

Agenda

Hoofdvergadering

Duivendrecht
 • Fragmenten
  Fragment 1 01:19:30 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Op 31 maart 2011 heeft de gemeenteraad het woningbouwprogramma voor deelgebied Zonnehof vastgesteld. De ontwikkelstrategie van de Zonnehuisgroep Amstelland voor deelgebied Zonnehof is inmiddels gewijzigd. De Zonnehuisgroep wil niet meer alleen woningen realiseren voor intramurale zorg, maar ook woningen voor extramurale zorg en heeft om die reden de wens meer woningen zorgwoningen te realiseren. Voorgesteld wordt in te stemmen met wijziging van het programma wat betreft de 50 zorgwoningen.
  Daarnaast is het college voornemens om met de Zonnehuisgroep in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de overige 84 woningen
 • Om de ontwikkelingen op het Dorpsplein Duivendrecht op elkaar af te stemmen is een ruimtelijke kader voor het Dorpsplein opgesteld, “KIJK op het PLEIN”. Het kader geeft de ruimtelijke uitgangspunten en maximaal mogelijke bebouwingsmogelijkheden. Binnen die uitgangspunten kunnen de plannen zich ontwikkelen en op basis daarvan kunnen procedures worden gevoerd. Voorgesteld wordt het ruimtelijke kader “KIJK op het PLEIN” vast te stellen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:59:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • In de memo geeft het college de laatste stand van zaken weer inclusief de risico-
  analyse.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten