Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsvergadering, 29 september 2022 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
29 sep. 2022, 20:00
Locatie:
Ouder-Amstel

Agenda

Hoofdvergadering

Ouder-Amstel
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over actuele zaken waarin de gemeenteraad bevoegdheden heeft.

 • 3 Mededelingen

  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:56 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:08:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:09 Download Afspelen
  Fragment 2 00:20:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de installatie van de nieuwe colleges in de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam Amstelland, moeten gemeenten opnieuw een besluit nemen over de benoeming van de bestuursleden van deze gemeenschappelijke regeling.

  benoeming bestuur- bsl

  Voorgesteld besluit

   

  Te benoemen als afgevaardigde voor het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis):
  - Burgemeester J. Langenacker als lid van het algemeen bestuur;
  - Wethouder J. de Maa als haar vaste plaatsvervanger.

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Voorgesteld besluit

   

  De raad van de gemeente Amsterdam te verzoeken per 1 januari 2023 toe te mogen treden tot de GR Ombudsman Metropool Amsterdam;

  De afhandeling van verzoekschriften per 1 januari 2023 op te dragen aan de Ombudsman Metropool Amsterdam.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Voorgesteld besluit

   

  In te stemmen met de concept reactie op de jaarverslaggeving 2021 van Stichting Florente Basisscholen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Op 12 februari 2015 is voor de eerste keer een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit werd genomen om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen de realisatie van De Nieuwe Kern frustreren. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Deze bescherming (aanhoudingsplicht) kan worden verlengd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan of beheersverordening.
  Op 11 februari 2016, 16 februari 2017, 15 februari 2018, 31 januari 2019, 2 april 2020 en 27 mei 2021 is opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen, omdat het overleg met de grondeigenaren over de invulling van De Nieuwe Kern nog niet was afgerond. Het huidige besluit eindigde 9 juni 2022.

  Voor het verlopen van het laatst genomen voorbereidingsbesluit wordt geen (overkoepelend) ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het is van belang voor de voortgang van het project De Nieuwe Kern dat, door het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit, ongewenste ontwikkelingen tegen worden gegaan en opnieuw het signaal wordt bekrachtigd dat een nieuw (bestemmings)plan voor het gebied wordt voorbereid.

 • 7 BESPREEKSTUKKEN

  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Giessenhof Projectontwikkeling BV (hierna: “Initiatiefnemer”) wil op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht circa 36 woningen realiseren. Hiervoor heeft zij reeds een participatietraject doorlopen met omwonenden en stichtingen.
  Het college heeft op 11 januari jl. ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met initiatiefnemer en op vijf april jl. ingestemd met het hieruit volgende haalbaarheidsonderzoek en de voorbereiding op de anterieure overeenkomst. Ook heeft het college op vijf april jl. ingestemd met de tussenstap voor het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan. Ook heeft het college bij dit besluit besloten de initiatiefnemer actief de wijzen op de geconstateerde knelpunten rond parkeren, duurzaamheid en bomen.
  Initiatiefnemer heeft het Stedenbouwkundig Plan opgesteld en uitkomst van de ambtelijke toets is dat het Plan voldoet aan de vereisten hiervoor.
  Het Stedenbouwkundig Plan wordt hierbij aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.
  De planologische medewerking van de gemeente en kosten voor de realisatie worden gedragen door de initiatiefnemer.

   

  Vaststellen Stedenbouwkundig Plan- rvs

  Vaststellen Stedenbouwkundig Plan - bsl

  Vaststellen Stedenbouwkundig Plan- bijl RSW125 - MHUD_SP_Duivendrecht_RSW125_20220719

  TV RG (22 september 2022) Vaststelling Stedenbouwkundig Plan Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht

  Voorgesteld besluit

   

  het Stedenbouwkundig Plan Rijksstraatweg 125 d.d. 19 juli 2022 vast te stellen.

 • 8 Motie vreemd

  Discussiestuk
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:15:56 Download Afspelen
  Fragment 2 00:11:02 Download Afspelen
  Fragment 3 00:02:34 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 9 Sluiting

  Discussiestuk